Delo z mladimi

Zavedamo se, da so mladi prihodnost naše družbe, zato smo prepričani, da je delu z mladimi treba nameniti veliko pozornosti. Lovci mlade obiskujemo v šolah in vrtcih, kjer jih seznanjamo z lovstvom in njegovo naravovarstveno vlogo, organiziramo lovske tabore, razpisujemo literarne razpise, sodelujemo pri izvedbi šolskih lovskih krožkov, izdajamo plakate in različne publikacije ter pripravljamo druge projekte za mlade.