Družbene dejavnosti

LZS je dejavna tudi pri izvajanju družbenih dejavnosti, ki zadevajo socialno varstvo in zdravstvo.