Lovsko strelstvo

Pisalo se je leto 1924, ko sta veliko strelsko tekmovanje na ljubljanskem strelišču, na katerem so tekmovali vojaki in lovci, obiskala celo kralj Aleksander in kraljica Marija. Takrat so poleg drugih disciplin streljali tudi na tarčo divjega lovca na 60 m, tekmovanja pa se je udeležilo kar 522 tekmovalcev. Prvo sodobno strelišče v Sloveniji za streljanje na glinaste golobe s petnajstimi metalnimi stroji, ki jih je izdelal večkratni slovenski in jugoslovanski prvak Jože Zadnikar, je LZS zgradila leta 1963 v Tomačevem pri Ljubljani.

Lovsko strelstvo obsega usposabljanje članov za varno ravnanje z orožjem in usposabljanje sodnikov, pristrelitev lovskega orožja oziroma preizkus strelskih sposobnosti z lovskim orožjem in lovska strelska tekmovanja. Strelska dejavnost pri LZS je podrobno urejena v Pravilniku o lovskem strelstvu LZS.