Usposabljanje

Usposabljanje za varno ravnanje z orožjem poteka v dveh sklopih. Prvi sklop usposabljanja je usposabljanje lovskih pripravnikov za varno ravnanje z orožjem. Pripravniki morajo temo varnega ravnanja z strelnim orožjem opraviti kot prvo učno temo v programu praktičnega usposabljanja na samem začetku pripravništva. Program obsega teoretično in praktično usposabljanje. Program teoretičnega usposabljanja je povsem primerljiv s programom, ki je namenjen drugim imetnikom orožja (športnega ali varnostnega). Program praktičnega usposabljanja pa je bistveno obsežnejši in vsebuje naslednje aktivnosti:

  • pristrelitev pušk risanic, torej streljanje z risanico velikega kalibra v tarčo srnjaka v naravni velikosti na 100 m (pripravniki morajo pristrelitev obvezno opraviti, čeprav nimajo svojih pušk, ker gre za obveznost iz programa usposabljanja),
  • streljanje z malokalibrsko puško na malo tarčo srnjaka na razdalji 35 m,
  • streljanje na glinaste golobe iz lovskega stava,
  • streljanje s kratkocevnim orožjem.

Za vse navedene discipline so navedena določena merila, ki jih morajo doseči, da je usposabljanje uspešno, vendar je kljub temu glavni poudarek namenjen varni uporabi orožja.

Potekajo pa tudi vsakoletna obnovitvena usposabljanja za varno ravnanje z orožjem, ki so namenjena preostalim, že izkušenim članom LD, ki tako obnovijo znanje oziroma ga dopolnijo z novostmi. V sklopu usposabljanja na področju lovskega strelstva pod okriljem LZS potekajo tudi tečaji in izpiti za sodnike lovskih strelskih disciplin.