Uredniški odbor Zlatorogovega zbornika

Glavni in odgovorni urednik:
izr. prof. dr. Ivan Kos

Uredniški odbor:
doc. dr. Boštjan Pokorny
doc. dr. Gorazd Vengušt
dr. Hubert Potočnik
dr. Ida Jelenko Turinek
doc. dr. Klemen Jerina
dr. Miran Čas
red. prof. dr. Rajko Bernik
dr. Romana Erhatič Širnik
dr. Krunoslav Pintur
mag. Srečko Felix Krope
Srečko Žerjav