Glasilo Lovec

Lovec, glasilo LZS, je eno najstarejših lovskih glasil na svetu, saj s prekinitvami med 1. in 2. svetovno vojno izhaja že od leta 1910. Prejemajo ga vsi slovenski lovci, lovci v zamejstvu, pošiljamo pa ga tudi vsem slovenskim osnovnim šolam. Leta 2010 je Lovec praznoval 100- letnico izhajanja. Vsebino vsake številke Lovca lahko preberete tudi na spletnih straneh LZS.

Kontakt

Odgovorni urednik:

Boris Leskovic

Telefon: (01) 241 09 20

Mobitel: 031 648 882

E-naslov: boris.leskovic@lovska-zveza.si

Tajnica uredništva:

Eva Strajnar

Telefon: 01 241 09 22

Faks: (01) 241 09 27

E-naslov: lovec@lovska-zveza.si