Uredniški odbor LZS za založništvo

Področje dela: Uredniški odbor se ukvarja z izdajanjem glasila Lovec ter izdajanjem knjig dveh knjižnih zbirk: Zlatorogove knjižnice in Strokovne knjižnice. V skladu s Pravilnikom dela Uredniškega odbora LZS za založništvo (glasila Lovec in knjižnih edicij) uredništvo sprejema politiko dela na tem področju in potrjuje prispevke za objavo. Uredniški odbor, predvsem odgovorni urednik založništva, ugotavlja strokovno ustreznost in primernost ter smotrnost izdaje predloženih avtorskih del. Uredništvo izvaja tudi vse aktivnosti na področju knjižnega programa (predlaga oziroma izbira tematiko knjige in po potrditvi predloga na upravnem odboru spremlja vse aktivnosti do izdaje knjige). Operativno-strokovna dela vse do izdaje glasila oziroma knjižnih edicij opravljata odgovorni urednik in tajnica uredništva.

Kontakt:
dr. Arpad Köveš
arpad.koves@guest.arnes.si

Predsednik odbora:
dr. Arpad Köveš

Odgovorni urednik:
Boris Leskovic

Drugi člani odbora:

  • Bojan Avbar
  • Franc Černigoj
  • Edvard Lenarčič
  • doc. dr. Boštjan Pokorny
  • Branko Vasa