Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzira delo organov LZS, posebno njihovo finančno in materialno poslovanje. O svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru, o svojih ugotovitvah pa sproti obvešča tudi upravni odbor. Pred sprejemom letnega poročila LZS mora svoje poročilo pripraviti tudi nadzorni odbor. Upravni odbor mora obvezno razpravljati o ugotovitvah in predlogih nadzornega odbora. Nadzorni odbor šteje pet članov, ki jih izvoli občni zbor.

Člani nadzornega odbora

Predsednik:
Peter Marjan Habjan
peter_habjan@t-2.net

Podpredsednik:
mag. Sebastijan Gorenc

Drugi člani nadzornega odbora:

  • mag. Janez Janko Gladek
  • Bojan Maček
  • Janez Marinčič