Odbor etičnega kodeksa

Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi. Pojasnjuje etični kodeks, ocenjuje posamezna dejanja lovcev in o njih razsoja, predlaga pa tudi spremembe in dopolnitve etičnega kodeksa. Odbor etičnega kodeksa šteje devet članov, ki jih izvoli občni zbor.

Člani odbora etičnega kodeksa

Predsednik:
Niko Šuštarič
sustaric.niko@siol.net

Podpredsednik:
Rok Gašperšič

Drugi člani odbora etičnega kodeksa:

  • Branko Bec
  • Borut Bitenc
  • Jože Cenčič
  • Andrej Ivančič
  • Štefan Gačnik
  • Edvard Krašna
  • Marko Obrekar