Povezave

Agencija republike Slovenije za okolje
www.arso.gov.si

CIC, International Council for Game and Wildlife Conservatium
www.cic-wildlife.org

Čebelarska zveza Slovenije
www.czs.si

Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
www.arhiv.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_gozdarstvo_lovstvo_in_ribistvo

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum
www.dinaricum.si/#drustvo

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
www.ptice.si

Ekologi brez meja
www.ebm.si

FACE, The European Federation of Associations for Hunting & Conservation
www.face.eu

Gasilska zveza Slovenije
www.gasilec.net

Gozdarski inštitut Slovenije
www.gozdis.si

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje
www.iko.gov.si

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
www.arhiv.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/organi_v_sestavi/inspektorat_rs_za_kmetijstvo_gozdarstvo_hrano_in_okolje

Kinološka zveza Slovenije
www.kinoloska.si

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
www.kgzs.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
www.mkgp.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Lovstvo)
www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/lovstvo

Ministrstvo za kulturo
www.mk.gov.si

Ministrstvo za notranje zadeve
www.mnz.gov.si

Ministrstvo za okolje in prostor
www.mop.gov.si

Natura 2000
www.natura2000.gov.si

Planinska zveza Slovenije
www.pzs.si

Prirodoslovni muzej Slovenije
www.pms-lj.si

Program Svit
www.program-svit.si

Ribiška zveza Slovenije
www.ribiska-zveza.si

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
www.s-kzg.si

Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed
www.sokolarstvo.si

Slovenski lovski muzej
http://www.tms.si/index.php?m_id=lov

Tehniški muzej Slovenije
www.tms.si

Triglavski narodni park
www.tnp.si

Tujerodne vrste v Sloveniji
www.tujerodne-vrste.info

Turistična zveza Slovenije
www.turisticna-zveza.si

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
www.uvhvvr.gov.si

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
www.zrsvn.si

Zavod za gozdove Slovenije
www.zgs.si

Zveza tabornikov Slovenije
www.taborniki.si