Ponovna naselitev risa

Na slovenskih tleh je bil zadnji ris uplenjen leta 1894. Lovska zveza Slovenije je leta 1973 zagotovila pomoč pri ponovni naselitvi risa v Sloveniji. Slovenski lovci so risa kot nekdaj domorodno, a izumrlo zver naselili na Kočevskem. Po naselitvi se je šest živali te vrste velikih zveri uspešno razmnoževalo in se postopoma, v nekaj desetletjih, po naravnih poteh razširilo na obsežno območje dinarskega krasa in območja sosednjih držav. Zdaj je stanje populacije spet kritično. V Sloveniji se je v zadnjih 15-ih letih število risov namreč spet drastično zmanjšalo, iz mnogih predelov v Sloveniji pa so risi že izginili. Po nekaterih ocenah je pri nas le še od 10 do 15 odraslih risov.

Po mnenju raziskovalcev je parjenje v sorodstvu ena izmed glavnih groženj nadaljnjemu obstoju risa pri nas. Z vsako naslednjo generacijo so posledice parjenja v sorodstvu še izrazitejše. Pri risu so znane posledice, kot so napake v delovanju srca, deformacije skeleta, levkemija in slabša uspešnost pri razmnoževanju. Strokovnjaki ocenjujejo, da če v kratkem ne bomo začeli aktivno reševati problema parjenja v sorodstvu (npr. z doselitvijo nekaj risov iz druge populacije), lahko ris v Sloveniji ponovno izgine.