Lastniki zemljišč

Marsikateri lastnik zemljišča se je verjetno že srečal s škodo, ki so mu jo povzročile prostoživeče živali. Več o tej temi lahko preberete v zloženki Divjad in škoda, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije.

Zloženka divjad in škoda
www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/Gozdne_zivali_in_lovstvo/pdf/Zlozenka_Divjad_in_skoda_2.pdf

                                         

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je za prijavo vse pogostejše škode na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih pripravila obrazce za prijavo škode, ki jo povzroča lovna divjad na lovnih površinah.

Objavljamo obrazce Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za prijavo škode lovski družini oz. lovišču s posebnim namenom.

Obrazec za prijavo škode lovski družini oz. lovišču s posebnim namenom
www.kgzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=hQr6bSl-RiI%3d&tabid=225

Kmetijsko-gozdarska zbornica je pripravila tudi obrazec za prijavo škode komisiji. Nanjo se je mogoče obrniti, če v osmih dneh od prijave ni mogoč sporazum o poplačilu škode.

Obrazec za prijavo škode komisiji
www.kgzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=eCOMnXfwI2M%3d&tabid=225

Obrazci opisujejo tudi postopke uveljavljanja odškodnin od lovne divjadi na nelovnih površinah in prijavo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, kar pa je v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije.